Bittskinne

Behandlinger

BITTSKINNE

Bittskinne

Gnisser du tenner om natten?

Da kan en bittskinne hjelpe deg

Opplever du i løpet av natten at du gnisser tenner, våkner og er sliten i kjevene. Da kan en bittskinne være løsningen for deg.
Denne er vanligvis laget i hard plast og fungerer som en tannbeskytter. Slik vil tanngnissingen gå ut over bittskinnen i stedet for tennene. Mange vil også oppleve at kjevemuskulaturen slapper mer av om man benytter bittskinne. Slik kan følgeplager som spenninger i nakke og skuldre, samt hodepine reduseres.
Ved langvarig og alvorlig tanngnissing kan tennene etter hvert bli svært slitt. Dette kan gå ut over både tennenes funksjon og utseende. I slike tilfeller kan det være nødvendig å bygge opp igjen tennene enten ved hjelp av plastfyllinger eller med kroner i porselen. Dette kan være kostbar og omfattende behandling og kan i enkelte tilfeller utløse støtte fra Helfo. Det er tannlegen som vurderer om tilstanden er så alvorlig at den omfattes av dette regelverket.

Ved smertetilstander / temporomandibulær dysfunksjon (TMD)

Bittskinnen kan brukes i de situasjoner hvor kjeveleddets skive er ute av riktig posisjon. En riktig utformet bittskinne vil ved kontinuerlig bruk løse opp muskelspenninger og kan redusere eller eliminere smerten i muskler og ledd.

Nedslitte tenner

Noen skjærer tenner om natten slik at tannsubstansen sakte men sikkert blir borte og tennene blir kortere. For denne pasientgruppen kan det være fornuftig å benytte en bittskinne for å redusere slitasjen på tennene. Når bittskinnen er på plass holder den tannrekkene fra hverandre. Tennene kan ikke lengre komme i direkte kontakt. Dermed stoppes effekten av slitasjen på tennene. Brukes bittskinnen med denne hensikt brukes den vanligvis kun på natten.

En bittskinne sitter enten på tennene i under- eller overkjeven. En bittskinne dekker alle tennene i den kjeven den er plassert i. Tennene i motsatt kjeve har kontakt mot bittskinnen. Denne ortopediske platen (bittskinnen) plasserer leddhodet i kjeveleddene i en forhåndsbestemt behandlingsposisjon når tennene er i kontakt mot bittskinnen.

Det er denne forhåndsbestemte posisjonen som velges for hver enkelt pasient som er viktig i behandlingen av pasienter med kjeveleddsyndrom.. Den valgte behandlingsposisjonen skal gi stabilitet i kjeveleddene og avlaste feilbelastning av tyggemuskulatur. I tillegg skal en bittskinne hjelpe til med å opprette en normal muskelfunksjon og redusere smerte.

En riktig utformet bittskinne vil ved kontinuerlig bruk løse opp muskelspenninger og redusere smerten i muskler og ledd. Behandling med bittskinne gir ingen permanent helbredelse for plagene. I det øyeblikket man reduserer, eller slutter å bruke bittskinnen vil tennene igjen kommer i kontakt med hverandre.

Behandling med bittskinne gjør ikke noe med de underliggende årsaksforhold til plagene, som for eksemple ustabile bittforhold. Behandling av årsaksforholdene krever en helt annen type behandling.

Behandling med bittskinne har den fordel at det er en reversibel form for terapi. Forholdene før behandlingen kan lett gjenskapes ved at man slutter å bruke bittskinnen.

Er man usikker på den endelige diagnose eller terapiform er bruk av en bittskinne fornuftig. Først for å etablere en stabil kjeveleddsposisjon, samt å få tyggemusklaturen til å fungere uten å være overbelastet.

Det finnes flere typer bittskinner man kan benytte i arbeidet med å komme frem til en endelig diagnose.

Har du ytterligere spørsmål vedrørende tannbehandling hos oss er det bare å ta kontakt på telefon: 22 20 82 00

eller send oss en E-post til:

post@tannklinikkoslo.no

Velkommen til Oslo Tannklinikk